Dr. Ülkü IŞKIN KURAL

1974 yılında Fatsa/ORDU’da doğan Dr. Ülkü Işkın Kural Samsun OMÜ Tıp Fakültesinden 1999 yılında mezun olarak tıp doktoru unvanını aldı. 1999-2001 yılları arasında Samsun 12 Nolu Sağlık Ocağında, 2001-2010 yılları arasında Ordu Merkez 3 Nolu Sağlık Ocağında çalıştı. 2004-2009 yılları arasında güzellik merkezi mesul müdürlüğü yaptı. 2010-2012 yıllarında Kabadüz ASM’de aile hekimliği görevinde bulundu. 2012 Temmuz ayında Ordu İl Sağlık Müdürlüğünde şube müdürü olarak görevlendirilen Dr. Ülkü Işkın Kural 2014 yılında Sağlık Kurumları İşletmeciliği Yüksek lisans Programını tamamladı. Dr. Ülkü Işkın Kural evli ve 2 çocuk annesi.

Görevler

 1. Kamuya ait yataklı olarak hizmet veren her türlü teşhis, tedavi ve rehabilite edici sağlık hizmetlerini il düzeyinde Bakanlık politika ve standartlarına uygun olarak denetlemek ve takip etmek,
 2. Organ ve doku nakli, kan ve kan ürünleri, diyaliz, üremeye yardımcı tedavi, evde sağlık hizmetleri, yanık, yoğun bakım gibi özellikli planlama gerektiren sağlık hizmetlerini il düzeyinde denetlemek ve bu hizmetleri sunan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.
 3. Kamuya ait sağlık kurum ve kuruluşlarına izin vermek ve ruhsatlandırmak, bu izin ve ruhsatları gerektiğinde süreli veya süresiz iptal etmek.
 4. Hasta hakları ile hasta ve çalışan güvenliğine yönelik planlama yapmak ve gereken tedbirleri almak.
 5. Sağlık kurum ve kuruluşlarının mevzuata, Bakanlık politika ve düzenlemelerine uyumunu denetlemek, gerekli yaptırımları uygulamak.
 6. Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon takibini yapmak ve kurallara uygun yürütülmesini sağlamak.
 7. Sağlık turizmi uygulamalarının geliştirilmesine yönelik düzenlemeleri takip etmek ve ilgili kurumlarla koordinasyonu sağlamak.
 8. Kişisel verilerin korunmasına ve veri mahremiyetinin sağlanmasına yönelik tedbirleri almak.
 9. Sağlık meslek mensuplarının uyum, hizmet içi eğitim, sertifikalı eğitim ve benzeri eğitimleri ile ilgili planlamaları il düzeyinde yaparak Bakanlığa bildirmek.
 10. Görev alanına giren konularda gereken denetlemeleri yapmak.
 11. İl Müdürü tarafından verilen benzeri görevleri yapmak.