15/02/2016 Tarihli Altınordu Hasta Hakları Kurul Kararları

Sıra No : 1

Başvuru Tarih ve No : 2016-6710

Başvuru Konusu : Hizmetten Genel Olarak faydalanma

Sağlık Tesisi Adı :Ordu ağız Diş Sağlığı Merkezi

 Karar Tarihi ve Sayısı : 15/02/2016-5

Karar : Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar özeti: Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Çene Cerrahi Polikliniği ile ilgili olarak sistemsel işleyişden kaynaklı bir sorun olduğu anlaşılmış olup düzenleyici önleyici karar verilmiştir.Diş polikliniğinden çene cerrahisine sevki yapılan hastaların randevusunun sevki yapan ilgili poliklinik sekreteri tarafından ilgili uzman hekimin sekreteri ile ortak planlanması hastanın bilgilendirilmesi uygun olacaktır.

 

Sıra No : 2

Başvuru Tarih ve No : 20156- 5725

Başvuru Konusu :Bilgilendirme ve Bilgi İsteme

Sağlık Tesisi Adı:  : Özel Ordu Umut Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 15/02/2016-6

Karar. : Hasta Hakları İhlali yoktur

Karar Özeti : Hasta dosyası üzerinde yapılan incelemede hasta tedavi onam formlarının usulüne uygun olarak yapıldığı hastanın aç kalma sürelerinin tamamen tıbbi gereklerin yerine getirilmesinden kaynaklandığı görülmektedir.

 

Sıra No : 3

Başvuru Tarih ve No : 2016-2410

Başvuru Konusu :hizmetten Genel Olarak Faydalanma  

Sağlık Tesisi Adı :Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

 Karar Tarihi ve Sayısı : 15/02/2016-7

Karar : Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar özeti:Hasta, poliklinikte hasta muayenesi yapılırken izin almaksızın diğer hastanın mahremiyetine saygı göstermemiştir. Kişi başvurduğu kurum yada kuruluşun çalışma usul ve esaslarına uymak hasta sorumlulukları arasındadır.

___________________________________________________________________

 

Sıra No : 4

Başvuru Tarih ve No : 2016 - 2393

Başvuru Konusu :Saygınlık görme ve rahatlık

Sağlık Tesisi Adı:  : Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 15/02/2016-8

Karar. : Hasta Hakları İhlali yoktur

Karar Özeti : Hasta Epikriz belgesi incelendiğinde hastanın kontrol muayenesine geldiği, ilk muayenesinin başka bir hekim tarafından yapılmış olması münasebetiyle ilgili hekim hastayı takip eden diğer hekime yönlendirilmiştir.

 

16 Şubat 2016 Salı 16:05:16
Görüntülenme Sayısı : 187