29.01.2016 TARİHLİ ALTINORDUHASTA HAKLARI KURUL KARARLARIDIR

 

                 

Sıra No : 1

Başvuru Tarih ve No : 2015-68836

Başvuru Konusu : Mahremiyet

Sağlık Tesisi Adı :Özel Çakırtepe Hastanesi

 Karar Tarihi ve Sayısı : 29/01/2016-3

Karar : Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar özeti: Yapılan itiraz üzerine dosya yeniden görüşüldü. Beyan edilen belgeler üzerinde yapılan inceleme neticesinde bilgi paylaşımının şahıs ve sigorta şirketi arasında karşılıklı imzalanan poliçeye istinaden yapıldığı görülmüştür. Hasta Hakları Yönetmeliği 20.mad.gereği hasta bilgi verilmesini yasaklamadığı gibi ilgili sigorta firmasına bilgi paylaşımı konusunda izin vermiştir.

Sıra No : 2

Başvuru Tarih ve No : 2015 - 71667

Başvuru Konusu :Saygınlık görme ve rahatlık

Sağlık Tesisi Adı:  : Ordu Devlet Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 29/01/2016-4

Karar. : Hasta Hakları İhlali yoktur

Karar Özeti : Hastanın Sağlık hizmetini aldığı, hasta mağduriyetinin yaşanmadığı anlaşılmıştır. Konu hakkında kurul tarafından düzeltici önleyici işlem önerilmiştir. İnvaziv işlemler için geliş saatinin belirlenebildiği ancak başlangıç ve bitiş sürecinin saptanamadığı hasta yada hasta yakınlarına randevu verilirken bildilrilmelidir.  Ayrıca hekim tercihine titizlikle riayet edilmesi uygun olacaktır.

 

 

2 Şubat 2016 Salı 14:16:47
Görüntülenme Sayısı : 211