İl Sağlık Afet Planı (İL-SAP) Komisyon Toplantıları Tamamlandı

Deprem, sel gibi doğal olayların, teknolojik kazaların ve benzerlerinin afete dönüşmemesi için hazırlıklı olmak afetlere karşı toplumların en önemli güvencesidir. Bu kapsamda hazırlanan Afet ve acil durum planlarını sadece birer doküman olarak değerlendirmemek gerekmektedir. Planları hazırlama süreci de afet ve acil durumlara hazırlığın önemli bir parçasıdır.

Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planına dayanılarak Bakanlığımızca hazırlanan İl Sağlık Afet Planı (İL-SAP) Uygulama Yönergesi hükümleri gereğince, Müdürlüğümüz Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şubesi tarafından hazırlanan 2015 yılı İl Sağlık Afet Planı (İL-SAP) doğrultusunda İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr.Seyhan CANBULUT başkanlığında; Acil Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr.Doğan ŞENSOY, Kamu Hastaneleri Birliği Tıbbi Hizmetler Başkanı Uzm.Dr.Kubilay VURAL, Kamu Hastaneleri Birliği İdari Hizmetler Başkanı Uzm.Dr.Hakan HACISALİHOĞLU ile İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği  İL-SAP hazırlama komisyonunda yer alan personellerin katılımı ile 19.11.2015 tarihinde İL-SAP Hazırlama ve Güncelleme Komisyonu Toplantısı yapılmıştır.

Toplam 25 personelin katıldığı toplantıda, Afet Birim Sorumlusu Semray KADIOĞLU’nun sunumu ile İL-SAP ve Hastane Afet Planlan (HAP) hakkında ilgili kurumların farkındalık kazanmaları amacıyla İl Sağlık Afet ve Acil Durum Planının içeriği, nasıl ve kimler tarafından hazırlandığı, yasal dayanağı, kurumlardan hangi verilerin isteneceği ve konu ile ilgili kurumlara gönderilen formların nasıl doldurulması gerektiği gibi konularda bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca geçmiş yıllarda hazırlanan Hastane Afet Planlarında tespit edilen eksiklikler ilgili kurumlara anlatılmış ve giderilmesi amaçlanmıştır.

4 Aralık 2015 Cuma 13:19:25
( Güncellenme : 4 Aralık 2015 Cuma 14:39:36)
Görüntülenme Sayısı : 233

Galeri