24.11.2015 TARİHLİ ALTINORDU HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI

Sıra No: 1

 

Başvuru Tarih ve No: 2015-58090

Başvuru Konusu: Hizmetten genel olarak faydalanma

Sağlık Tesisi Adı: Özel Medicalpark Ordu Hastanesi

 Karar Tarihi ve Sayısı: 24.11.2015-71

Karar: Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti: Hekim muayene ve tedavinin her aşamasında gerekli bilgilendirmeyi yapmış, ilgiyi ve alakayı göstermiştir.

 

 

Sıra No: 2

 

Başvuru Tarih ve No: 2015 - 59451

Başvuru Konusu: Poliklinik hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı:  Ordu Ünye Devlet Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı: 24/11/2015-72

Karar: İtiraz Kabul edilmedi.

Karar Özeti: Muayene hekim açısından başlanmış ve bitirilmiştir. Hasta psikiyatri uzmanının olmaması nedeniyle nöroloji uzmanına kendi isteğiyle gitmiştir. Şikayet edilen hekim branşı ile ilgili olmayan bir alanda hastayı ilgili hekime sevk ederek hekimlik yetkisinin kullanmıştır. Muayenenin iptali kurulumuzun yetkisinde olmayıp bu konudaki ısrarınızın devam etmesi durumunda SGK' ya başvurulabilir.

                                                          

 

Sıra No: 3

 

Başvuru Tarih ve No: 2015-61281

Başvuru Konusu: Saygınlık görme ve rahatlık

Sağlık Tesisi Adı: Sağlık Bakanlığı -Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı: 24.11.2015-73

Karar: Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti: Şikâyet konusu olayla ilgili poliklinik sekreteri hasta ve yakınına bilgi vermiştir. Hasta ve yakınının ısrarı, yersiz ve gereksiz görülmüştür. Hasta veya yakınının kayıp eşya ile ilgili başvurması gereken yer hastane güvenliğidir.

________________________________________________________________

 

Sıra No: 4

 

Başvuru Tarih ve No: 2015 - 61318

Başvuru Konusu: Saygınlık görme ve rahatlık

Sağlık Tesisi Adı: Ordu Devlet hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı: 24/11/2015-74

Karar: Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti: Sorunun karşılıklı uygunsuz iletişimden kaynaklandığı düşünülmektedir. Çalışan ve başvuranın davranışlarının saygı sınırları içinde olması gerekmektedir. Poliklinik sekreterinin davranış konusunda sözlü olarak uyarılması, Hastane yönetiminin bu ve benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli tedbirleri alması

 

 

________________________________________________________________

Sıra No: 5

 

Başvuru Tarih ve No: 2015-61679

Başvuru Konusu: Poliklinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı: Sağlık Bakanlığı -Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı: 24.11.2015-75

Karar: İtiraz kabul edilmedi.

Karar Özeti: Sorunun karşılıklı iletişim eksikliğinden kaynaklandığı düşünülmektedir. Başvuranın içerde hasta varken polikliniğe girmesi muayene olan hastanın mahremiyet hakkının ihlalini doğurabilir. Poliklinik düzeninin sağlanması hekimin başlıca sorumluluğundadır.

_________      _______________________________________________                   

 

Sıra No: 6

 

Başvuru Tarih ve No: 2015-63774

Başvuru Konusu: Poliklinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı: Sağlık Bakanlığı -Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı: 24.11.2015-76

Karar: Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti: Poliklinik hizmetlerinde öncelik sırasının belirlenmesi ile ilgili 2010/73-80 sayılı Genelgenin E bendine göre 7 (yedi) yaş altı çocukların muayene ve işlem önceliği bulunmaktadır. İlgili kurumda pek çok alanda konu ile ilgili bilgilendirme mevcuttur.

 

 

Sıra No: 7

 

Başvuru Tarih ve No: 2015 - 65229

Başvuru Konusu: Poliklinik hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı: Ünye Devlet Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı: 24.11.2015-77

Karar: Kurul Kararına yapılan itiraz kabul edilmemiştir.

Karar Özeti: 20.08.2015 tarihinde ilgili hekimin çalıştığı hastane yönetimi tarafından itiraza konu olan olayla ilgili kendisinden bilgi istenmiştir. İlgili hekim o tarih de kayda aldığı tutanağı referans göstererek başka bir açıklama da bulunmamıştır. İtiraz dilekçesinde belirttiği gibi savunma hakkını tam olarak kullanmadığı iddiası yersizdir. Ayrıca gerek itiraz dilekçesinde gerekse olayla ilgili tuttuğu tutanak da hastayla değil hasta yakınıyla sorun yaşadığı anlaşılmaktadır. Bu nedenle hastanın tedavisinin tamamlanmaması hasta hakkı ihlalidir.

 

26 Kasım 2015 Perşembe 09:24:17
Görüntülenme Sayısı : 207