04.11.2015 TARİHLİ ALTINORDU HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI

Sıra No : 1

Başvuru Tarih ve No : 2015-46049

Başvuru Konusu : Poliklinik hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :Ordu Ünye  Devlet Hastanesi

 Karar Tarihi ve Sayısı : 04/11/2015-66

Karar : Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti: Hekim Hastayı dinlemiş uygun gördüğü polikliniğe sevkini yapmıştır. Hekim hastanın istediği narkotik ilacı yazmak zorunda değildir.

Sıra No : 2

Başvuru Tarih ve No : 2015 - 57025

Başvuru Konusu :  Hizmetten genel olarak faydalanma

Sağlık Tesisi Adı: Özel Medicalpark Ordu Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 04/11/2015-67

Karar :Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti : Hasta hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir. Hasta yakınının iddiaları objektif bulgulara dayanmamaktadır.

Sıra No : 3

Başvuru Tarih ve No : 2015-58909

Başvuru Konusu :Saygınlık Görme ve Rahatlık

Sağlık Tesisi Adı : Ordu Ünye Devlet. Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 04/11/2015-68

Karar :  Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti: Hastaya gerekli tedavinin yapıldığı hasta yakınlarına gerekli bilgilendirmelerin yapıldığı kurulumuza iletilen bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır. Hasta yakınlarının hasta odalarında gereksiz kalabalık oluşturmaması hastanın sağlığı açısından uyulması gereken önemli bir kuraldır.

hastanın istediği narkotik ilacı yazmak zorunda değildir.

___________________________________________________________________________

Sıra No : 4

Başvuru Tarih ve No : 2015 - 59451

Başvuru Konusu : Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Sağlık Tesisi Adı: Ordu Ünye Devlet hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 04/11/2015-69

Karar :Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti: Muayene hekim açısından başlanmış ve bitirilmiştir. Hasta psikiyatri uzmanının olmaması nedeniyle nöroloji uzmanına kendi isteğiyle gitmiştir. Şikayet edilen hekim branşı ile ilgili olmayan bir alanda hastayı ilgili hekime sevk ederek hekimlik yetkisini kullanmıştır.  _________________________________________________________________________

Sıra No : 5

Başvuru Tarih ve No : 2015-60132

Başvuru Konusu :Tıbbi gereklere uygun teşhis, tedavi bakım ve tıbbi özen gösterilmesi

Sağlık Tesisi Adı : O.Ü.E.A.Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 04/11/2015-70

Karar :  Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti: Hastanın sağlık hizmetini aldığı hekim muayenesinde herhangi bir eksik bulunmadığı kurulumuza iletilen bilgi ve belgelerden anlaşılmaktadır.

 

9 Kasım 2015 Pazartesi 14:24:25
Görüntülenme Sayısı : 233