16/10/2015 Hasta Hakları Kurul Kararları

Sıra No : 1

Başvuru Tarih ve No : 2015-47710

Başvuru Konusu : Polklinik hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :Ordu Devlet Hastanesi

 Karar Tarihi ve Sayısı : 16/10/2015-63

Karar : Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti: Başvuru sahibinin iddaaları somut (görsel işitsel vs.) verilere dayanmamaktadır. Ancak ilgili sağlık kuruluşuna öneri amaçlı adı geçen çalışan hakkında bildirimde bulunulacaktır. Çalışanın hizmet verdiği grubun özelliklerini dikkate alarak hareket etmesi uygun olacaktır.

 

Sıra No : 2

Başvuru Tarih ve No : 2015 - 54839

Başvuru Konusu : Acil ve İlk yardım hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı: Ordu Devlet Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 16/10/2015-64

Karar :Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti : Acil servislerin çalışma usul ve esasları ilgili mevzuatla düzenlenmiştir. Mevcut şikayeti ile yeşil alan grubuna giren başvuru sahibinin hastası makul süre içinde sağlık hizmeti almıştır.

 

Sıra No : 3

Başvuru Tarih ve No : 2015-55439

Başvuru Konusu : Bilgilendirilmeme

Sağlık Tesisi Adı : O.Ü.E.A. Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 16/10/2015-65

Karar :  Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti: Hekimin çalışma programın da hasta ya da hasta yakınlarına bilgi verebileceği bir zaman planlaması yapılmamıştır. Hekim bu bilgilendirmeyi fırsat buldukça ya da uygun zaman aralığında yapabilmektedir. Ayrıca hekimin ifadesinden anlaşıldığı üzere hastanın kendisine de verilmiştir. Mevzuat gereği hastanın kendisinin bilgilendirilmesi esastır.

22 Ekim 2015 Perşembe 14:58:07
( Güncellenme : 22 Ekim 2015 Perşembe 15:01:16)
Görüntülenme Sayısı : 176