29.09.2015 hasta hakları kurul kararları

                       

Sıra No : 1

Başvuru Tarih ve No : 2015-53052

Başvuru Konusu : Laboratuvar / Görüntüleme  

Sağlık Tesisi Adı :Özel Ordu Sevgi Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 29/09/2015-56

Karar : Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti : Hasta Sağlık hizmetini almıştır. Hasta ve hasta yakınlarının hastane kurallarına uyması ayrıca kişiler arasında geçen diyalog sübjektif ifadelere dayanmaktadır. Refakatçi bulundurma durumu bazı hallerde kısıtlanabilir

Sıra No : 2

Başvuru Tarih ve No : 2015 - 46853

Başvuru Konusu  Mahremiyet

Sağlık Tesisi Adı: Özel Avrasya Medi-Tech Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 29/09/2015-57

Karar :Hasta Hakları İhlali vardır

Karar Özeti 29.09.2015 tarihinde toplanan Altınordu Hasta Hakları Kurulunca Hastanın transfer edildiği sırada mahremiyetine gerekli özenin gösterilmediği tespit edilmiştir.

Sıra No : 3

Başvuru Tarih ve No : 2015-47585

Başvuru Konusu : Poliklinik hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı : O.Ü.E.A. Hastanesi Ek  Hizmet Binası

Karar Tarihi ve Sayısı : 29/09/2015-58

Karar : Başvuru yönlendirildi

Karar Özeti : Başvuru tıbbi hata iddiası içermesi nedeniyle kurulumuzun yetki alanı dışında olup başvurunun Kamu Hastaneler Birliği Tıbbi Hizmetler birimine gönderilmesi uygun görülmüştür.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sıra No : 4

Başvuru Tarih ve No : 2015-47894

Başvuru Konusu : Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Sağlık Tesisi Adı : Ordu Ünye  Devlet Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 29/09/2015-59

Karar : Hasta Hakları İhlali vardır

Karar Özeti : Söz konusu olayda ilgili hekimin hizmetten çekilmesi bu konudaki mevzuata (14.05.2012 tarihli Çalışan Güvenliği genelgesinin 6. maddesi hizmetten çekilme) uygun olarak yapılmamıştır. Hasta, tedavisini tamamlayacak bir hekime devredilmeden hastaneden göndermek istenmiştir.

__________________________________________________________________________

Sıra No : 5

 

Başvuru Tarih ve No : 2015-50440

Başvuru Konusu : Poliklinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı :Ordu Toplum Sağlığı Merkezi

Karar Tarihi ve Sayısı : 08/09/2015-60

Karar : Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti : Hastanın sağlık hizmeti almış olduğu görülmüştür. Ancak vatandaşın mağdur edilmemesi için ilgili çalışanın mesai saatlerine riayet etmesi, özel durumların (hastalık vs.)sorumlu hekime bildirilmesi hizmetin aksamaması açısından uygun olacaktır. İlgili çalışanın yapılan başvuru ile ilgili olarak uyarılması

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Sıra No : 6

 

Başvuru Tarih ve No : 2015 - 51649

Başvuru Konusu  Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Sağlık Tesisi Adı: : O.Ü.E.A. Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 08/09/2015-61

Karar : Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti : Hastanın sağlık hizmeti almış olduğu görülmektedir. Ancak ilk başvuruda dört saat bekletilmesi sistem kaynaklı bir sorun olup yeterince radyoloji uzmanı olan bir kurumun bu hizmeti tek bir uzman hekim üzerinden yürütmesi kurulumuzca uygun görülmemiştir. Hizmetin aksatılmadan, hastaların mağdur edilmeden koordinasyon ve planlamanın yapılması

 

 

 

Sıra No : 7

 

Başvuru Tarih ve No : 2015 - 52992

Başvuru Konusu  Saygınlık görme ve rahatlık

Sağlık Tesisi Adı: : Ordu Ünye Devlet Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 08/09/2015-62

Karar : Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti : Hasta ve hasta yakınlarının, tedavinin bir parçası olarak hekimin uyarı ve önerilerini dikkate alması kendi menfaatine olacaktır.

 

 

 

30 Eylül 2015 Çarşamba 14:17:49
Görüntülenme Sayısı : 307