08/09/2015 Hasta Hakları Kurul Kararları

                                                                   

                      

Sıra No : 1

 

Başvuru Tarih ve No : 2015-41589

Başvuru Konusu : Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Sağlık Tesisi Adı : Ordu Ünye Devlet Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 08/09/201 5-50

Karar : Hasta Hakları İhlali vardır.

Karar Özeti : İhlal sağlık çalışanlarından kaynaklı olmayıp MHRS sisteminin süt izninden dolayı kısıtlı sürede hasta bakan hekime yanlış uygulanmasından kaynaklanmıştır. MHRS sisteminin hekimlerin özel durumlarını göz önüne alarak düzenlenmesi konusunda gerekli hassasiyetin gösterilmesi.

Sıra No : 2

 

Başvuru Tarih ve No : 2015 - 48451

Başvuru Konusu  : Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Sağlık Tesisi Adı: Ordu  Devlet Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 08/09/201 5-51

Karar : Başvuru yönlendirildi

Karar Özeti : Başvuru konusu tıbbi hata ile ilgili olduğu için kurulumuzun yetki alanı içinde değildir. Dosyanın söz konusu hastanelerin bağlı olduğu kurumlara gönderilmesi uygun görülmüştür.

Sıra No : 3

 

Başvuru Tarih ve No : 2015-47710

Başvuru Konusu : Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Sağlık Tesisi Adı : Ordu  Devlet Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 08/09/201 5-52

Karar : Başvuru iptal edildi

Karar Özeti : Başvuru usulüne uygun (Başvuru sahibi iddaa ettiği olay sırasında hastanın yanında değildir.)yapılmadığı için kurulumuz tarafından değerlendirilmemiştir.

------------------------------------------------------------------------------------------------

Sıra No : 4

 

Başvuru Tarih ve No : 2015-48976

Başvuru Konusu : Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Sağlık Tesisi Adı : Ordu Devlet Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 08/09/201 5-53

Karar : Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti : Söz konusu pansuman acil bir işlem olmayıp başvuranın hastane yönetiminin aldığı kararlara uyması gerekir.

 

 

 

Sıra No : 5

 

Başvuru Tarih ve No : 2015-49574

Başvuru Konusu : Ziyaretçi ve Refakatçi bulundurma hakkı

Sağlık Tesisi Adı : O.Ü.E.A.Hastanesi Ana Hizmet Binası

Karar Tarihi ve Sayısı : 08/09/201 5-54

Karar : Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti : 08.09.2015 tarihinde toplanan Altınordu Hasta Hakları Kurulunca Çalışanın raporlu olduğu kurulumuza gelen bilgi ve belgelerden anlaşılmıştır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 Sıra No : 6

 

Başvuru Tarih ve No : 2015 - 48824

Başvuru Konusu  Ziyaretçi ve Refakatçi Bulundurma Hakkı

Sağlık Tesisi Adı: Ordu  Sevgi Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 08/09/201 5-55

Karar : Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar Özeti : Başvuranın belirttiği hekimin rencide edici aşağılayıcı davranışları ile ilgili ifade somut değildir. Hekimin ve sekreterin açıklama da hastanın eşinin işlem sırasında ultrason odasında bulunmak istediği anlaşılmaktadır. Hekimin işlemin özelliğinden dolayı refakatçi bulunmasını uygun görmemesi hasta hakları mevzuatına aykırı bir durum teşkil etmemektedir.

 

 

 

 

 

 

9 Eylül 2015 Çarşamba 14:21:40
Görüntülenme Sayısı : 193