2015 YILI NİSAN AYI HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI

Sıra No : 1

Başvuru Tarihi : 30.04.2015

Başvuru Konusu : Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Sağlık Tesisi Adı : Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 15/05/2015-26

Karar : Hasta Hakları İhlali Yoktur

Karar Özeti : 15/05/2015 tarihinde toplanan Altınordu Hasta Hakları Kurulunda Hasta ve hasta yakınlarının müracaat ettikleri hastane kurallarına uymaları gerekmektedir.
Hasta ve hasta yakınlarının tetkik MR vs gibi sonuçları göstermek için ne gibi bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapılmalı


Sıra No : 2

Başvuru Tarihi : 28.03.2015

Başvuru Konusu : Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Sağlık Tesisi Adı : Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 15/05/2015-27

Karar : Hasta Hakları İhlali Vardır

Karar Özeti : Hastanın ilk başvurduğu Eğitim Araştırma Hastanesi Doğumevi acil servisinde muayenesinin yapıldığına dair herhangi bir kayıt veya şahit bulunmamaktadır.
Acil sağlık hizmetleri mevzuatına göre acil servise başvuran hastalar yaş, cinsiyet ve sosyal güvencesine bakılmaksızın ilk muayene ve acil tıbbi müdahale yapılma zorunluluğu vardır. İlk muayene ve acil müdahaleden  sonra ileri tetkik ve tedavi için başka bir sağlık kurumuna sevkinin sağlanması yine hastanenin sorumluluğundadır. Yürürlükte olan mevzuat hükümleri doğrultusunda hastanenin işlem tesis etmesi ve konu hakkında ilgili sağlık personeline gerekli bilgilendirmelerin yapılması gerekmektedir.


Sıra No : 3

Başvuru Tarihi : 24.04.2015

Başvuru Konusu : Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı

Sağlık Tesisi Adı : Özel Avrasya Medi-Tech Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 15/05/2015-28

Karar : Hasta Hakları İhlali Yoktur

Karar Özeti : 15/05/2015 tarihinde toplanan Altınordu Hasta Hakları Kurulu, hastanın  muaye olmuştur.Röntgen çekimi için beklediği süre makuldür.


Sıra No : 4

Başvuru Tarihi : 30.04.2015

Başvuru Konusu : Rahatlık Ve Saygınlık Görememe

Sağlık Tesisi Adı : Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 15/05/2015-29

Karar : Hasta Hakları İhlali Yoktur

Karar Özeti : Hekim muayenesini mesleki bilgi ve tecrübesi doğrultusunda tıbbi deontoloji ve etik kurallara uygun olarak yapmaktadır.


Sıra No : 5

Başvuru Tarihi : 30.04.2015

Başvuru Konusu : Hizmetden Genel Olarak Faydalanmama

Sağlık Tesisi Adı : Sağlık Bakanlığı-Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 15/05/2015-30

Karar : Hasta Hakları İhlali Yoktur

Karar Özeti : Hasta ve hasta yakınlarının müracaat ettikleri hastane kurallarına uymaları gerekmektedir. Hasta ve hasta yakınlarının tetkik, MR vs. gibi sonuçları göstermek için ne gibi bir yol izlemeleri gerektiği konusunda bilgilendirme yapılması

18 Ağustos 2015 Salı 15:16:24
( Güncellenme : 18 Ağustos 2015 Salı 15:53:20)
Görüntülenme Sayısı : 168