27/03/2015 TARİHLİ ALTINORDU HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI

Altınordu Hasta Hakları Kurulu 27/03/2015 tarihinde toplanarak  tarih ve başvuru numarası bulunan dosyalar görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Karar no:1
2015/ 13738  tarih ve sayılı başvuru Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile,
Karar no:2
2015/ 15060  tarih ve sayılı başvuru Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile,
Karar no:3
2015/ 15142 tarih ve sayılı başvuru için Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

18 Ağustos 2015 Salı 15:14:15
Görüntülenme Sayısı : 204