05/12/2014 TARİHLİ ALTINORDU HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI

Karar no:1
Altınordu Hasta Hakları Kurulu 05/12/2014 tarihinde toplanarak Özel Umut Hastanesi ile ilgili 2014/1558 nolu  müracaat dosyasını incelemiş '''' hasta uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur ’’gerekçesi ile hasta hakları ihlali olmadığına oy birliği ile karar verilmiştir.
Karar no:2
Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi ile ilgili olarak 2014/1615 nolu başvuru incelenerek, MHRS den alınan randevu saati hasta tarafından diğer randevusu ile karıştırıldığı randevu çıktısı alınarak teyit edilmiştir. Hasta hakları kurulu oy birliği ile ihlal kararı olmadığı sonucuna varmıştır.
Karar no:3
Özel Romer FTR Merkezi ile ilgili olarak 2014/1566  nolu  başvuru dosyası hastaların hastane kurallarına uymaları görsel ve sözlü olarak aktarılmış olduğu, hasta yada hasta yakınlarının hastane kurallarına uymaları tedavi sürecinin daha sağlıklı yürümesi açısından önemli olduğu gerekçesi ile oy birliği ile hasta hakları ihlali olmadığına karar verilmiştir.
Karar no:4
Özel Romer FTR Merkezi ile ilgili olarak 2014/1526  nolu başvuru dosyası incelenerek dosya bilgilerinin sehven yanlış girildiği ve dosyanın iptali ile kurulumuza sevk edildiği dikkate alınarak işlemin iptaline oy birliği ile karar verilmiştir dosya 2014-1566 sayı ile yeniden kurula gönderilmiştir. 

18 Ağustos 2015 Salı 15:11:57
Görüntülenme Sayısı : 164