13/01/2015 TARİHLİ ALTINORDU HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI

Altınordu Hasta Hakları Kurulu 13/01/2015 tarihinde toplantısında  tarih ve başvuru numarası bulunan dosyalar görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

 

Karar no:1
2014/1017 tarih ve sayılı başvuru için Sağlık Hizmetlerinden Faydalanma Hakkı ihlal edildiği gerekçesi ile Hasta Hakları ihlaline oybirliği ile,
Karar no:2
2014/2409 tarih ve sayı başvuru için İnsani Değerlere Saygı Gösterilmesi ve ziyaret hakkı ihlal edildiği gerekçesi ile Hasta Hakları ihlaline oybirliği ile,
Karar no:3
2014/4025 tarih ve sayılı başvuru için Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile,
Karar no:4
2014/6324 tarih ve sayılı başvuru için Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar vermiştir.

18 Ağustos 2015 Salı 15:10:09
Görüntülenme Sayısı : 174