03/02/2015 TARİHLİ ALTINORDU HASTA HAKLARI KURUL KARARLARI

Altınordu Hasta Hakları Kurulu 03/02/2015 tarihinde toplantısın da  tarih ve başvuru numarası bulunan dosyalar görüşülerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Karar no:1
2014/3204 tarih ve sayılı başvuru için  Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile;
Karar no:2
2015/2125 tarih ve sayılı başvuru için Hasta Hakları ihlali olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir.

18 Ağustos 2015 Salı 15:06:42
Görüntülenme Sayısı : 180