13/07/2017 Hasta Hakları Kurul Kararları

Sıra No : 1

Başvuru Tarih ve No : 22.06.2017-37200

Başvuru Konusu : Polklinik Hizmetleri

Sağlık Tesisi Adı : Özel Ünye Çakırtepe Hastanesi

Karar Tarihi  : 13/07/2017-24

Karar :Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: Kurulumuza gelen bilgi ve belgelerden hastanın sağlık hizmeti alması hususunda bir eksiklik görülmemiştir. Başvuru ile ilgili olarak düzeltici işlem kararı verilmiştir.

Düzeltici İşlem Kararı: Kurum ve kuruluşların görsel ve işitsel kayıtlarının ilgili yönetmelik gereğince daha titiz ve özenle korunması ve ulaşımının kısıtlanması ayrıca kurum çalışanlarına iletişim konusunda hizmet içi eğitim verilmesi uygun olacaktır.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 08:20:05
Görüntülenme Sayısı : 245