07/04/2017 Hasta Hakları Kurul Kararları

   

 

 

                                      

          

Sıra No: 1

Başvuru Tarih ve No: 27.03.2017-18114

Başvuru Konusu: Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Sağlık Tesisi Adı: Ordu Gürgentepe Devlet Hastanesi

Karar Tarihi: 07/04/2017-17

Karar: Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: Kurulumuza iletilen bilgi ve belgeler incelendiğinde Hasta Hakları İhlali olmadığı kanaatine varılmıştır.                

Sıra No: 2

Başvuru Tarih ve No: 03.03.2017-13252

Başvuru Konusu: Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Sağlık Tesisi Adı: Ordu Ünye Devlet Hastanesi

Karar Tarihi: 07/04/2017-18

Karar: Hasta Hakları İhlali Var

Karar özeti: Her ne kadar başvuran şikayetinden vazgeçmiş olsa bile yapılan eylem bir disiplin suçudur. İlgili mevzuatlar çerçevesinde kamu görevlisine uygun olmayan davranışta bulunmuştur.

Sıra No: 3

Başvuru Tarih ve No: 22.03.2017-17319

Başvuru Konusu: Saygınlık Görme ve Rahatlık

Sağlık Tesisi Adı: Ordu Ünye Devlet Hastanesi

Karar Tarihi: 07/04/2017-19

Karar: Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar özeti: Kurulumuza gelen bilgi ve belgeler değerlendirilmiş olup, düzeltici işlem tesis edilmesi kararı alınmıştır. Hasta/hasta yakını hekim ilişkilerinde karşılıklı anlayış çerçevesinde hareket edilmesi, acil servis işleyişinde hekim dışı personelin de oryantasyonda daha dikkatli davranması konusunda bilgilendirilmesi gerektiği kanaatine varılmıştır. 

Sıra No: 4

Başvuru Tarih ve No: 28.03.2017-18396

Başvuru Konusu: Hizmetten Genel Olarak Faydalanma

Sağlık Tesisi Adı: Ordu Gölköy Devlet Hastanesi

Karar Tarihi: 07/04/2017-20

Karar: Hasta Hakları İhlali var

Karar özeti: Hekim mesai saatleri içinde ve hastane idaresinden habersiz işyerini terk etmiştir. Muayene saatleri içinde başvuran hasta, ilgili hekimin izinsiz ayrılmasından dolayı muayenesini olamamıştır.

11 Nisan 2017 Salı 08:17:55
Görüntülenme Sayısı : 274