Antibiyotikleri Akılcı Kullanalım

Ordu İl Sağlık Müdürü Dr. İsmet KOLOMUÇ,  antibiyotiklerin akılcı kullanımı ve Ordu ilinde gereksiz antibiyotik kullanımına yönelik  yapılan  çalışmalarla ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Antibiyotikleri akılcı kullanalım diyen Dr. İsmet KOLOMUÇ şunları kaydetti:

Akılcı ilaç deyince hepimizin aklında bir şeyler şekilleniyor. Hayatta her şeyi zaten akıllı yapmak durumundayız.  Antibiyotikleri de akılcı kullanmak zorundayız. Günümüzde antibiyotiklerin gereksiz kullanımı önemli bir sağlık sorunu olarak karşımıza çıkmaktadır. Ülkemizde üst solunum yolu enfeksiyonlarında (ÜSYE) antibiyotikleri oldukça sık kullanıyoruz.  İlimizde 2015 yılında düzenlenmiş reçetelerde ilaçlar kutu hesabıyla değerlendirildiğinde 1.209.020 kutu ilaç yazılmıştır. Bu reçete edilen ilaçların  304.462 kutusunu yani %25’ini; düzenlenmiş reçetelerin maliyet analizini yaptığımızda ise genel maliyetin % 5.2’sini antibiyotikler oluşturuyor.

Ülkemizde çocukların birçoğu yılda 5-8 kez,  adolesanların ise birçoğu 2-4 kez ÜSYE geçirmektedir. Bu kapsamda polikliniğe başvuran hastaların % 63’ü ÜSYE tanısı almaktadır. ÜSYE’nin ise %80’i viral kökenlidir yani virüsler neden olmaktadır. Antibiyotiklerin virüsler üzerine etkisi olmadığı için, viral hastalıklarda antibiyotik tedavisi tamamen gereksizdir.

Bu bilgiler ışığında, akılcı ilaç kullanımında yaptığımız en fazla  hata antibiyotik kullanımında. Gerek maddi olarak gerekse de antibiyotik direncinin yükselişini göz önüne aldığımızda antibiyotik kullanımına çok dikkat etmemiz gerekiyor. Zira antibiyotik dozunun yetersiz veya aşırı olmasının yanı sıra doz aralıklarının uygunsuz olması da antibiyotik direncine yol açıyor. Antibiyotiğin etkili olduğu bakteriler antibiyotiğe maruz kaldıklarında öldükleri halde, dirençli bakteriler büyümeye ve çoğalmaya devam ediyor. Bu dirençli bakteriler toplumda hızla yayılarak diğer insanlarda tedavisi zor enfeksiyonlara neden oluyor. Uzun süredir yeni antibiyotik geliştirilmedi. Var olan antibiyotiklerin gereksiz kullanılması ile gelişebilecek olan antibiyotik direnci yüzünden, gerçekten ihtiyaç duyulduğunda kullanılabilecek antibiyotik kalmamaktadır.

İlimizde Akılcı antibiyotik kullanımına yönelik çalışmalar hakkında da bilgi veren Dr. İsmet Kolomuç şunları kaydetti:

Gerek Halk Sağlığı Müdürlüğümüz gerekse de Kamu Hastaneler Birliği Genel sekreterliğimizle beraber ilimizde akılcı antibiyotik kullanımı temalı çalışmalar yapıyoruz. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanlarımız ilimizde görev yapan Aile Hekimlerimize Akılcı Antibiyotik Kullanımı temalı eğitimler veriyor. Aile hekimlerimize yönelik hızlı Antijen Testi uygulama eğitimini 10 oturumda gerçekleştirdik. 150 Hekimimize Sağlıkta iletişim ve Viral Boğaz Ağrısı Tanı Skoru eğitimi verdik. 210 Aile Hekimimize 3 bin 500 adet Hızlı Antijen Testi Kiti dağıtımını tamamladık.

Ayrıca 1500 adet 3 çeşit afiş bastırarak, 19 İlçe Toplum Sağlığı ve 75 Aile Sağlığı Merkezi, 12 sağlık tesisimizin; acil servis, aile hekimliği, dahiliye, KBB, çocuk sağlığı ve hastalıkları klinik ve polikliniklerinin olduğu alanlara asılmasını sağladık. Akılcı İlaç Kullanımı billboard çalışmalarını yaptık. Akılcı antibiyotik kullanımı temalı 5 bin adet el broşürü bastırarak, sağlık kuruluşlarımızda bir kısmını dağıttık, kalan kısmını da dağıtmaya devam ediyoruz. Bütün bu çalışmaları yaparak, halkımızın bilinçlenmesini sağlamaya çalışıyoruz.

Eğer antibiyotik kullanımı kontrol altına alınamazsa kolaylıkla tedavi edilebilecek bir hastalığın bile tedavi edilmesi güçleşecek diyen Dr. İsmet Kolomuç son olarak şunlara değindi:

Etkili antibiyotikler olmadan yoğun bakım, organ nakli, kanser kemoterapisi, yeni doğan bebeklerin bakımı veya kalça ya da diz protezi ameliyatı gibi yaygın cerrahi işlemlerin uygulanması mümkün olamayacaktır. Eğer antibiyotik kullanımı kontrol altına alınamazsa kolaylıkla tedavi edilebilecek bir hastalığın bile, direnç nedeniyle ölümcül olabilecek, insanlığın antibiyotik öncesi çağa geri dönmek durumu ile karşı karşıya kalabilecektir.

Başarıya ulaşabilmek için ortak bir akıl, ortak bir çalışma  ve sürekli bir şekilde bu konu üzerinde durulması gerekiyor.  Bu noktada en başta hekimlerimize, yardımcı sağlık personelimize, hemşirelerimize, eczacılarımıza,  hastalarımıza, üniversitelerimize, meslek örgütlerine, ilaç firmalarına, yazılı ve görsel medya vb. çok geniş bir yelpazeye görevler düşüyor.  Burada amacımız bilinç oluşturmak ve var olan bilinci arttırmak. 

Benim özellikle vatandaşlarımızdan istirhamım, hekimlere antibiyotik yazması konusunda ısrar etmemeleridir. Herkese sağlıklı, mutlu günler diliyorum.

İSMBasın

16 Şubat 2017 Perşembe 16:02:47
( Güncellenme : 16 Şubat 2017 Perşembe 16:03:49)
Görüntülenme Sayısı : 310