27/01/2017 Hasta Hakları Kurul Kararları

Sıra No: 1

Başvuru Tarih ve No: 29.12.2016-70637

Başvuru Konusu: Saygınlık Görmeme

Sağlık Tesisi Adı: Ordu Devlet Hastanesi

Karar Tarihi : 27/01/2016-8

Karar: Hasta Hakları İhlali Yoktur.

Karar özeti: İtiraz üzerine dosya yeniden görüşüldü. Şikayete konu olan personel kurumsal aidiyet bilinciyle hareket etmiş, sözlü münakaşa yaşanmıştır. Gerek sağlık çalışanları gerekse hasta ve hasta yakınlarının yaklaşımlarının karşılıklı saygı çerçevesinde olması, hizmet sunan personelin görev yerinden ayrılması gereken durumlarda en yakın danışma birimini bilgilendirilmesi kanaatine varılmıştır. İdarenin de bu konu ile ilgili düzenleme yapması gerektiği kanaatine varılmıştır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sıra No: 2

Başvuru Tarih ve No: 26.12.2016-69520

Başvuru Konusu: Sağlık hizmeti alamamak

Sağlık Tesisi Adı: Ordu Ünye Devlet Hastanesi

 Karar Tarihi: 27/01/2017-9

Karar: Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar özeti: İhlal olmadığına oybirliği ile karar verilmiştir. Hastanın sağlık hizmeti alırken hekimin tedavi planına, hastane işleyişine uygun hareket etmesi gerekir. Acil hizmetlerinin acil dışında kullanılmaması gerektiği kanaatine varılmıştır.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sıra No: 3

Başvuru Tarih ve No: 24.01 2017-4604

Başvuru Konusu: Saygınlık Görmeme

Sağlık Tesisi Adı: Ordu Ünye Devlet Hastanesi

 Karar Tarihi: 27/01/2017-10

Karar: Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar özeti: Hasta sağlık hizmetini almıştır. Hasta hakları ihlaline sebep olacak bir durum tespit edilmemiştir. Hasta ve sağlık personeli arasında ki diyalogda hakarete varan sözcüklerle ilgili bir bulgu elde edilememiştir.

 

1 Şubat 2017 Çarşamba 08:33:26
Görüntülenme Sayısı : 199