Sağlık Baklanlığı ve Bağlı Kuruluşları Devir Teslim ve İlişik Kesme Yönergesi

657 sayılı DMK'nın 95 inci maddesi ile ilgili 3/12/1974 tarihli ve 1501 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Devlet Memurlarının Çekilmelerinde Devir ve Teslim Süreleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine dayanılarak düzenlenen "Sağlık Baklanlığı ve Bağlı Kuruluşları Devir Teslim ve İlişik Kesme Yönergesine ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

14 Kasım 2016 Pazartesi 15:30:17
( Güncellenme : 15 Kasım 2016 Salı 10:02:46)
Görüntülenme Sayısı : 321

Ekler