26/03 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanan Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönerge

26/03 tarihli ve 28599 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'ne dayanılarak hazırlanan Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değiştirme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönergeye ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.

14 Kasım 2016 Pazartesi 15:20:02
( Güncellenme : 14 Kasım 2016 Pazartesi 15:21:00)
Görüntülenme Sayısı : 185

Ekler