Akılcı İlaç Günleri Konferansı ve Akılcı İlaç Kullanımı İl Eylem Planı Çalıştayı Ordu’da yapıldı

Ordu İl sağlık Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa Vali Vekili Ahmet Akın Varıcıer, İl Sağlık Müdürü Dr. İsmet Kolomuç, Halk Sağlığı Müdürü Dr. Çetin Gündoğdu, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Dr. Murat Küçükoğlu, Ordu Eczacı Odası Başkanı H. Koray Karamanlı, Ordu Tabipler Odası Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, Türkiye İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu Akılcı İlaç Kullanım Dairesinden Dr. Ecz. Melda Çelik, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Klinik Eczacılık Anabilim Dalından Doç. Dr. Kutay Demirkan, Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Ahmet Akıcı, daire müdürleri, akademisyenler, eczacılar ve sağlık çalışanları katıldı.

Ordu Akılcı İlaç Günlerinde; İlk gün Akılcı İlaç Günleri Konferansı, ikinci gün ise Akılcı İlaç Kullanımı İl Eylem Planı çalıştayı yapıldı.

Açılış konuşmasında, bilinçsiz ve yanlış ilaç kullanımının tüm dünyanın sorunu olduğunu belirten Vali Vekili Ahmet Akın Varıcıer;

“ Dünya Sağlık Örgütü tahminine göre dünyada yaklaşık yüzde elli nispetinde hatalı reçete verme ve bunun hasta tarafından aynı şekilde kullanımı gibi yüksek bir oran söz konusu. Belki ülkelerin gelişmişlik düzeyine göre farklılık gösterebilir. Tabi bu sadece hastaya ve hasta yakınına yüklenebilecek bir sorumluluk değil. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, bu konuda tedarikçiler, eczacılar, sivil toplum kuruluşları, hepsinin bu çorbada bir tuzu var. Akılcı ilaç kullanımı ile ilgili sorunu hep birlikte çözmek zorundayız.  Aslında bu konferansta vermek istediğimiz mesaj da bu. Toplumda bir farkındalık oluşturmak ve insanların küçük yaştan itibaren hangi sosyal statüde olursa olsun her yaşta ilaca, ilaç kullanımına ve tedaviye dönük daha bilinçli hareket etmelerini sağlamak” dedi.

Her şeyin başı sağlık diyen Vali Vekili Ahmet Akın Varıcıer; sağlıklı, huzurlu, mutlu bir nesil yetiştirme temennisiyle konuşmasını sonlandırdı.

İl Sağlık Müdürü Dr. İsmet Kolomuç ise konuşmasında, hastaların ilaç kullanımı ve tüketiminde, akılcı ilaç polikliniklerinin ve sağlık okuryazarlığının büyük önem arz ettiğini belirterek;

“Ülkemizde sağlık alanında sürekli ve özellikle 2002-2016 yılları arasında dünyanın gıpta ettiği şekilde sağlıkta değişim ve dönüşüm politikaları uygulanmaktadır.

İlaç kullanımı ve tüketimi ile ilgili yaşanan sıkıntıların giderilmesi için Bakanlığımızca akıllı ilaç politikaları oluşturulmuş ve çalışmalar başlatılmıştır. İlaç takip sistemi de oluşturularak geçmişte yaşanan olumsuzluklar ortadan kaldırılmıştır. Bu minvalde, ilaç- ilaç, ilaç-besin, ilaç-hasta uyumu noktasında akılcı ilaç poliklinikleri açılmış, hekim- eczacı birlikteliği ile daha iyi günlere taşınmıştır.

Özellikle kronik hastalıklarda ve multidisipliner yaklaşımlarda, multidisiplin gerektiren vakalarda önemli ölçüde başarılar elde edilmiştir. Hemen hemen tüm evlerde ve özellikle de kronik hastalarımızın bulunduğu evlerde bilinçsizlikten kaynaklanan, kalan ve biriken ilaçlarımızın olduğu bir vakadır. Medulla sisteminin olmadığı dönemlerde benzer ilaçlar aynı günler farklı polikliniklerde reçete edilebiliyordu. Neticede de hem hasta hem devlet zarara uğramaktaydı. Medulla sistemi sayesinde hekimler kendi aralarında yazılan ilaçlar gördüğü gibi, eczaneler aynı ilacı vermemektedir. Tüm Bunlara rağmen hastalarımızın sağlık okuryazarlığı düşük olduğundan, doktorun önerdiği doz ve sürede ilacı kullanmayıp, bilinçsiz tüketime yol açmaktadırlar. Bu nedenle kronik hastalarımız başta olmak üzere, akılcı ilaç poliklinikleri hastalarımızın yönlendirilmesinde büyük önem arz ettiği gibi, sağlık okuryazarlığında sürekli eğitim verilmesi de büyük önem arz etmektedir.

‘Akıllıyız; akılcı ilaç kullanıyoruz’ adlı çalışmalarımızda, ilimize katkılarından dolayı tüm değerli katılımcılarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Akılcı ilaç nedir sorusu ve cevabı ile sunumuna başlayan Ordu Akılcı İlaç İl Koordinatörü aynı zamanda İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Mehmet Özgür Eren;

“kişinin klinik bulgularına ve bireysel özelliklerine göre uygun ilacı, uygun sürede ve dozajda, en uygun maliyette ve kolayca sağlayabilmesi akılcı ilaç kullanımıdır” dedi.

Akıllı ilaç kullanımının neden gerekli olduğuna da değinen Dr. Mehmet Özgür Eren; “temel ilaç listelerine veya güncel rehbere uygun olmayan ilaçların yazılması, özel hasta gruplarına uygunsuz ilaç yazılması, gereksiz ya da pahalı ilaç yazılması, gereksiz yere antibiyotik yazılması, hekimin tedavisi konusunda hastalara yeterli bilgi vermemesi, yazılan reçetelerin tüm doğru bilgileri içermesine özen gösterilmemesi, eczacıların hasta karşılama, ilaç verme ve hasta bilgilendirme konusunda yeterli davranış sergilememesi, sağlık personelinin ilaç uygulama hatası yapması, ilaç üretimi ve dağıtımı konusunda sorunların olması akılcı ilaç kullanımının gereğini ortaya çıkarmıştır” dedi.

Dr. Mehmet Özgür Eren ayrıca, akılcı ilaç kullanımı eylem planının 2014-2017 yılları arasında uygulamaya konulmasının ardından 81 ilde akılcı ilaç il koordinatörlüklerinin oluşturulduğunu ve ilk akılcı ilaç polikliniğinin ilimizde açıldığını da söyledi.

İkinci gün ise Altınordu Toplum Sağlığı Merkezi konferans salonunda Ordu Akılcı İlaç Kullanımı  İl Eylem Planı Çalıştayı düzenlendi. Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalından Prof. Dr. Ahmet Akıcı’nın sunumundan sonra gruplara ayrılarak, grup çalışmaları ile devam eden çalıştay, grup sunumları ile son buldu.

 

 

27 Mayıs 2016 Cuma 10:55:49
( Güncellenme : 27 Mayıs 2016 Cuma 11:01:08)
Görüntülenme Sayısı : 585

Galeri