29.04.2016 TARİHLİ ALTINORDUHASTA HAKLARI KURUL KARARLARIDIR 1

Sıra No : 1

Başvuru Tarih ve No : 2016-20819

Başvuru Konusu :Bilgilendirme ve Bilgi İsteme

Sağlık Tesisi Adı :Ünye Devlet Hastanesi

Karar Tarihi  : 29/04/2016

Karar :Başvuru iptal edildi

Karar özeti: Hasta hakları yönetmeliği 42.mad.'' Hastanın ve hasta ile ilgili bulunanların, hasta haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türlü müracaat, şikayet ve dava hakları vardır'' denilmektedir. Başvuruda bulunanın hastanın kendisi, veli yada vasisi olmadığından başvurunun iptaline oybirliği ile karar verildi

 

3 Mayıs 2016 Salı 15:05:47
Görüntülenme Sayısı : 215