20/04/2016 Tarihli Hasta Hakları Kurul Kararları

Sıra No : 1

Başvuru Tarih ve No : 2016-20537

Başvuru Konusu : Saygınlık Görme ve Rahatlık

Sağlık Tesisi Adı :Ordu Devlet Hastanesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 20/04/2016-11

Karar : Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar özeti: Hasta muayene sonrası Hekim tarafından istenen tetkiklerini göstermek için beklenen süreden önce polikliniğe gelmiştir. Poliklinik sekreteri tarafından yapılan açıklamaya rağmen hasta yakını içeri girmekte ısrar etmiş ve poliklinik çalışmalarını aksatmıştır. Poliklinik sekreterinin hekimin izni olmadan görev alanını terketmesi uygun görülmemiştir. Bu konuda gerekli uyarıların yapılması

 

Sıra No : 2

Başvuru Tarih ve No : 2016-17044

Başvuru Konusu : Saygınlık Görme ve Rahatlık

Sağlık Tesisi Adı :Ordu Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi

Karar Tarihi ve Sayısı : 20/04/2016-10

Karar : Hasta Hakları İhlali yoktur.

Karar özeti: Hasta Hakları Kurulu tekrar değerlendirme talebi üzerine başvuruya ilişkin toplanan bilgi  belgelere (Kamera kaydı vs.)  istinaden    Hastanın sağlık hizmetini aldığı, hasta sağlık hizmeti aldığı kurum çalışanlarına karşı saygılı ve nazik olması gerektiği yönündeki kararını yenilemiştir.

 

21 Nisan 2016 Perşembe 08:40:38
Görüntülenme Sayısı : 229